Rejestr zmian w biuletynie

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 40 XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39 XXXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 38 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolnyna 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmiana_budżet"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie_zmian_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejgminy Brzeg Dolny na lata 2018-2025"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmina_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.06.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.51.2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniemNr 0050.37.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonaniedokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nadopracowaną dokumnetacją dla zadania ,,Rozbudowa budynku pływalniAquasport o baseny zwenętrzne wraz z infrastrukturą techniczną wBrzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.42.2018 z dnia 17 maja 2018 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2018 z dnia 21 maja 2018 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.25.2018 z dnia 23 marca 2018 r. wsprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2018 z dnia 9 maja 2018 r. wsprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2018 z dnia 9 maja 2018 r. wsprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2018 z dnia 9 maja 2018 r. wsprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofertna realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynkuletniego dla dzieci i młodzieży w roku 2018 z terenu gminy BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 30 kwietnia2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 19 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym – ścieżki pieszo-jezdne od banku przy ul. 1 Maja do rozwidlenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna