Rejestr zmian w biuletynie

24.10.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.135.2019 z dnia 15października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy narok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.124.2019 z dnia 23 września2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.127.2019 z dnia 30 września2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.121. 2019 z dnia 16 września2019 r. w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu iUrzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2019 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2019 z dnia 30 sierpnia2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.113.2019 z dnia 30 sierpnia2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.114.2019 z dnia 30 sierpnia2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2019 z dnia 2 września2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2019 z dnia 2 września2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 106.pdf
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.106.2019 z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zasad (polityki) rachunkowości dlagminnej instytucji kultury - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w BrzeguDolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 0050.101.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. wsprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu i UrzęduMiejskiego w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.103.2019 z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozstrzygnięciakonkursu o dotację celową na realizację zadań służących tworzeniuwarunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych: poprawainfrastruktury ogródków działkowych na terenie gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.104.2019 z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "106.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.105.2019 z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zasad (polityki) rachunkowości dlagminnej instytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wBrzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.100.2019 w sprawie sprzedażynieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.99.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.97.2019 z dnia 8 lipca 2019 r.w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie Brzeg Dolny"

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Materiały do XIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 24 października 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 24 października 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminyBrzeg Dolny na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 24 października 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawiezmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 24 października 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawiezmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 24 października 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawiezmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 24 października 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawiezmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 24 października 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmianybudżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Podatków Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Podatków Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka działki Akacjowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszeie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna