Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia30.10.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzórmowy po zmianach z dnia 30.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie i do dzierżawy na rzecz wnioskodawców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie i do dzierżawy na rzecz wnioskodawców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Szumilas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - ustanie stosunku pracy"
Dotyczy dokumentu:
Józef Szumilas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia30.10.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z dnia 20 października2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2017 z dnia 20 października2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PKD Aktualizacja 27.10.2017 r. (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PKD Aktualizacja 27.10.2017 r..docx
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PKD Aktualizacja 27.10.2017 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna