Rejestr zmian w biuletynie

20.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - pierwsze"
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe - odwołanie"
Dotyczy dokumentu:
Projekt wpf na lata 2019-2027
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OpiniaRIOwpf2019-2027"
Dotyczy dokumentu:
Projekt wpf na lata 2019-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO projekt2019"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO deficyt"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie planu pracy oraz planukontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie planupracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminyBrzeg Dolny na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmianybudżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do zmian budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do zmian budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programuszczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012– 2018” oraz „Programu szczepień profilaktycznych przeciwkowirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012 – 2018”"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik Nr 1 - pneumokoki"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik Nr 2 - HPV"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie do zmiany programu - pneumokoki, HPV"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałyXXXVII/270/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programuszczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie nalata 2014 – 2018”"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zmiany programu dot. grypy"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do III Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie do zmiany programu zdrowotnego dot.grypy"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 19 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 17 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 19 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym - kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania dot. przeciwdziałania bezdomności w roku 2019 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia ofert konkursowych na sport w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... następna