Rejestr zmian w biuletynie

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko specjalisty w Referacie Promocji i Informacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki konkursu 03-2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wabińska Maria-Teresa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skorupka Eugeniusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michalska Anna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasina Kamil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jastrzębski Rafał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kasiańczuk Krzysztof
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzelińska Magdalena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czykiel Maria
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czarny Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukojko Jakub
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dawidowicz Mirosław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lech Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawiec Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kozdrowicki Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasina Kamil
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasiańczuk Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jastrzębski Rafał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzelińska Magdalena
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Fura Ewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dawidowicz Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czykiel Maria
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czarny Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wabińska Maria-Teresa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michalska Anna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skorupka Eugeniusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawiec Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukojko Jakub
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasina Kamil
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kozdrowicki Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jastrzębski Rafał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasiańczuk Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Fura Ewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzelińska Magdalena
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czykiel Maria
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dawidowicz Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czarny Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych na terenie Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/16/18 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Apel Nr 2/2018 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym do Starosty Wołowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Apel Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym do Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/25/18 w sprawieokreślenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dlasamorządowego zakładu budżetowego Kompleks Hotelowo-Sportowy\"ROKITA\" w Brzegu Dolnym" na "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu DolnymNr III/25/18 w sprawie określenia wysokości stawek dotacjiprzedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowegoKompleks Hotelowo-Sportowy "ROKITA" w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/25/18w sprawie określenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej na 2019rok dla samorządowego zakładu budżetowego Kompleks Hotelowo-Sportowy"ROKITA" w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/29/18 w sprawie zmianyuchwały XXXVII/270/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia\\\\\\\"Programu szczepień profilaktycznych emerytów i rencistówprzeciwko grypie na lata 2014-2018\\\\\\\"" na "Uchwała Rady Miejskiejw Brzegu Dolnym Nr III/29/18 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/270/14 zdnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia \"Programu szczepieńprofilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie na lata2014-2018\""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/29/18 wsprawie zmiany uchwały XXXVII/270/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawieprzyjęcia \\\\\\\\\\\\\\\"Programu szczepień profilaktycznychemerytów i rencistów przeciwko grypie na lata2014-2018\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Załącznik do uchwały Rady Miejskiej wBrzegu Dolnym Nr III/29/18 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/270/14 zdnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia \\\"Programu szczepieńprofilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie na lata2014-2018\\\""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym NrIII/28/18 w sprawie zmiany uchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 rokuw sprawie przyjęcia \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Programu szczepieńprofilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata2012-2014\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" oraz\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Programu szczepień profilaktycznychprzeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata2012-2014\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Załącznik Nr 2 douchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/28/18 w sprawie zmianyuchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia\\\\\\\"Programu szczepień profilaktycznych dzieci przeciwkopneumokokom na lata 2012-2014\\\\\\\" oraz \\\\\\\"Programu szczepieńprofilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata2012-2014\\\\\\\""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/28/18 w sprawie zmianyuchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia\"Programu szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom nalata 2012-2014\" oraz \"Programu szczepień profilaktycznych przeciwkowirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2014\"" na "Uchwała RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/28/18 w sprawie zmiany uchwałyXVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programuszczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata2012-2014" oraz "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusombrodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2014""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym NrIII/28/18 w sprawie zmiany uchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 rokuw sprawie przyjęcia \\\"Programu szczepień profilaktycznych dzieciprzeciwko pneumokokom na lata 2012-2014\\\" oraz \\\"Programu szczepieńprofilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata2012-2014\\\"" na "Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w BrzeguDolnym Nr III/28/18 w sprawie zmiany uchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznychdzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012-2014" oraz "Programuszczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPVna lata 2012-2014""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/28/18w sprawie zmiany uchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawieprzyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych dzieci przeciwkopneumokokom na lata 2012-2014" oraz "Programu szczepieńprofilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata2012-2014""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w BrzeguDolnym Nr III/28/18 w sprawie zmiany uchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznychdzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012-2014" oraz "Programuszczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPVna lata 2012-2014""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w BrzeguDolnym Nr III/28/18 w sprawie zmiany uchwały XVII/112/12 z dnia 1 marca2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznychdzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012-2014" oraz "Programuszczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPVna lata 2012-2014""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/29/18w sprawie zmiany uchwały XXXVII/270/14 z dnia 29 maja 2014 roku wsprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych emerytów irencistów przeciwko grypie na lata 2014-2018""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w BrzeguDolnym Nr III/29/18 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/270/14 z dnia 29maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepieńprofilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie na lata2014-2018""
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/25/18 w sprawieokreślenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dlasamorządowego zakładu budżetowego Kompleks Hotelowo-Sportowy\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ROKITA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" w Brzegu Dolnym" na "Uchwała Rady Miejskiej w BrzeguDolnym Nr III/25/18 w sprawie określenia wysokości stawek dotacjiprzedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowegoKompleks Hotelowo-Sportowy\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ROKITA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" w BrzeguDolnym"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/18 RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny narok 2018"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/21/18w sprawie rozszerzenia składu Komisji Spraw Społecznych"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/20/18w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok2019"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/19/18w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/18/18w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania nalata 2019-2023"
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 20 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/15/18w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego w 2019 roku""
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/15/18 w sprawieprzyjęcia \"Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego w 2019 roku\"" na "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu DolnymNr II/15/18 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy BrzegDolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego w 2019 roku""
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/17/18 RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny narok 2018"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/17/18 RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny narok 2018"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/4/18 wsprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/5/18 wsprawie powołania Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/6/18 wsprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/7/18 wsprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/8/18 wsprawie powołania Komisji Spraw Społecznych"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/9/18 wsprawie powołania Komisji Porządku i Bezpieczeństwa"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/10/18w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/11/18w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/12/18w sprawie powołania Komisji Oświaty"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/13/18w sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/14/18w sprawie diet radnych"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/15/18w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego w 2019 roku""
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/16/18w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/17/18w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17/18 RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny narok 2018 "
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresuprzeciwdziałania narkomanii w 2019 r. oraz określenia regulaminu pracykomisji"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowapływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych z budową budynkuzaplecza, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturątechniczną i towarzyszącą"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowapływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych z budową budynkuzaplecza, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturątechniczną i towarzyszącą"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresuprzeciwdziałania narkomanii w 2019 r. oraz określenia regulaminu pracykomisji"

31.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym - kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... następna