Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Fryderyka Chopina w Brzegu Dolnym - Etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2018 z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2018 z dnia 23 marca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości "

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2018 z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z dnia 05 marca 2018 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2018 z dnia 06 marca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki iKrajoznawstwa w 2018 r. dla mieszkańców gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2018 z dnia 07 marca 2018 r.w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 22.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_4_zmiany_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_zmiana_budżetu_2018"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_WPF"

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 27A ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds.Kadr i Płac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 26 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T.pdf
Dotyczy dokumentu:
W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OP 2018 T i K WYNIKI KONKURSU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy w renowacji zabytków w gminie Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W Y N I K I O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 na terenie Gminy Brzeg Dolny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Korczaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomosciprzeznaczonej do sprzedaży bez przetargu.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomosciprzeznaczonej do sprzedaży bez przetargu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna