Rejestr zmian w biuletynie

18.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt wpf na lata 2019-2027
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew na gruntach gminy oraz zasady zbywania drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.98.2018 z dnia 18 października2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2011 z dnia 31 marca2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do sprawprzeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 005.100.2018 z dnia 30 października2018 r. wsprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.101. 2018 z dnia 5 listopada2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieWały"

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawe laptopa do sali sesyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... następna