Rejestr zmian w biuletynie

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawe laptopów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawiewspółpracy z OPP"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Projekt uchwały w sprawie przyjęcia \\\"Programu współpracy GminyBrzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego w 2019 roku\\\"" na "Projektuchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego w 2019 roku""
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie dietradnych"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programuwspółpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019roku""
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Paweł Pirek - Burmistrz Brzegu Dolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... następna