Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Rolnictwa i Zasobów Gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki konkursu 02-2018"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Rolnictwa i Zasobów Gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obowiązujących w latach 2016-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TEREN MIASTA"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TERENY WIEJSKIE"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik miasto
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wioski
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 11 grudnia2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresuprzeciwdziałania narkomanii w 2019 r. oraz określenia regulaminu pracykomisji
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia 11 grudnia2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 18 grudnia2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowapływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych z budową budynkuzaplecza, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturątechniczną i towarzyszącą
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wjednostkach obsługiwanych przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu 14 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.119.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowegonauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach iprzedszkolach prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości preznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko specjalisty w Referacie Promocji i Informacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki konkursu 03-2018"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wabińska Maria-Teresa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skorupka Eugeniusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michalska Anna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasina Kamil
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jastrzębski Rafał
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kasiańczuk Krzysztof
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzelińska Magdalena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czykiel Maria
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czarny Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukojko Jakub
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dawidowicz Mirosław
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lech Andrzej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawiec Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kozdrowicki Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasina Kamil
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasiańczuk Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jastrzębski Rafał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzelińska Magdalena
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Fura Ewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dawidowicz Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czykiel Maria
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czarny Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wabińska Maria-Teresa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michalska Anna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skorupka Eugeniusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krawiec Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukojko Jakub
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasina Kamil
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kozdrowicki Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jastrzębski Rafał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasiańczuk Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Fura Ewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzelińska Magdalena
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czykiel Maria
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dawidowicz Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czarny Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych na terenie Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna