Rejestr zmian w biuletynie

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry (ul. Podwale w Brzegu Dolnym) w "Krainie Łęgów Odrzańskich"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp"

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na terenie których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTRACJA FIRMY PRZEZ TELEFON
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez USC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez USC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów komunalnych rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów komunalnych rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Żerkówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Żerków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stary Dwór
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radecz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pysząca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pogalewo Wielkie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pogalewo Małe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntu stanowiącego mienie komunalne, położonego w mieście Brzeg Dolny z przeznaczeniem na usytuowanie kiosku, pawilonu handlowego, punktu usługowego itp.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ z dnia 14.02.2019"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów komunalnych rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Naborów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie numeru porządkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia stwierdzające posiadanie lub brak gospodarstwa rolnego, dochodowość lub wielkość gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia stwierdzające posiadanie lub brak gospodarstwa rolnego, dochodowość lub wielkość gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń, potwierdzających fakt istnienia gospodarstwa rolnego, niezbędnych do wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Jodłowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek Energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
wniosek o mieszkanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Grodzanów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Godzięcin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia stwierdzające posiadanie lub brak gospodarstwa rolnego, dochodowość lub wielkość gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Bukowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nt. możliwości dopisania do spisuwyborców"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja nt. możliwości dopisania się dospisu wyborców
Dotyczy dokumentu:
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie opinii o zgodności podziału z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu dancyh osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu lub wymeldowaniu)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"

12.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji z Komisją Oświaty w dniu 19 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty z Komisją Sportu i Rekreacji w dniu 19 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Radecz"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Wały"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Żerków"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Żerkówek"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2019 r. w sprawie nabycianieruchomości położonych w obrębie Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Radecz
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Pysząca"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Radecz"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Stary Dwór"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Bukowice"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Godzięcin"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Grodzanów"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Jodłowice"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Naborów"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Pogalewo Małe"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Pogalewo Wielkie"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na ternie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Bukowice
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z dnia 7 lutego 2019 r.w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na ternie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Bukowice"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

11.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w dniu 18 lutego 2019roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w dniu 18 lutego 2019roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna