Rejestr zmian w biuletynie

20.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kandydatach do Komisji Konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalumieszkalnego położonego w Pogalewie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawiesprzedaży lokalu mieszkalnego w Pogalewie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym nr XIX/105/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku wsprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy BrzegDolny, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina BrzegDolny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmianyuchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XIX/105/16 z dnia 22czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych naterenie Gminy Brzeg Dolny, których właścicielem lub zarządzającymjest Gmina Brzeg Dolny oraz warunków i zasad korzystania z tychprzystanków"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLVI/243/18 z dnia 18 października 2018roku w sprawie Statutu Gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do zmiany Statutu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do V Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie V Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu 25 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna