Rejestr zmian w biuletynie

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Gminne jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 18 listopada 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Referenta w Referacie ds. Obsługi Kancelaryjnej i Kontaktów z Klientami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu handlowego dla potrzeb dziennego domu seniora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeg Dolny w roku 2020-2021".”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Kompleksu Hotelowo – Sportowego „ROKITA” w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz wnioskodawcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz wnioskodawcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.136.2019 z dnia 28października 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomościpołożonej w obrębie Pogalewo Wielkie"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.137.2019 z dnia 29października 2019 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej wobrębie Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.138.2019 z dnia 29października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy narok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.139.2019 z dnia 30października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzena Nr 0050.37.2011 r. zdnia 31 marca 2011 r. ws prawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegodo spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.126.2019 z dnia 27 września2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna