Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. J. Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Odrodzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Al. Jerozolimskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_niska_emisja_piece_dotacja"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas_niska_emisja_piece_dotacja"

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Fryderyka Chopina w Brzegu Dolnym - Etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2018 z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2018 z dnia 23 marca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości "

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2018 z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z dnia 05 marca 2018 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2018 z dnia 06 marca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki iKrajoznawstwa w 2018 r. dla mieszkańców gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2018 z dnia 07 marca 2018 r.w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 22.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_4_zmiany_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_zmiana_budżetu_2018"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_WPF"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna