Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt wpf na lata 2019-2027
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew na gruntach gminy oraz zasady zbywania drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.98.2018 z dnia 18 października2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2011 z dnia 31 marca2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do sprawprzeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 005.100.2018 z dnia 30 października2018 r. wsprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.101. 2018 z dnia 5 listopada2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieWały"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna