Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Kwiatowej w Brzegu Dolnym wraz z budową kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Słonecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.96.2018 z dnia 5 października2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.85.2018 z dnia 5 września2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługiobwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiącychjednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów iprezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku"

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek pieszo-jezdnych (al. Malinowa, al. Orla) wraz z budową oświetlenia drogi do gruntów rolnych w al. Słowiczej i al. Malinowej w Brzegu Dolnym oraz z organizacją ruchu na Al. Jerozolimskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju opałowego lekkiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty (wyniku licytacji)"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.91.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.90.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych wobrębie Brzeg dolny
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych wobrębie Brzeg Dolny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2018 z dnia 20 września2018 r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.88.2018 z dnia 25 września2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.89.2018 z dnia 25 września2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych wobrębie Brzeg dolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych RM w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach naradnych RM.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych RM w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach naradnych.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za I półrocze 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za I półrocze 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych RM w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Brzegu Dolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna