Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko
Treść zmiany:
zmiana

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie tablic promocyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie tablic promocyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Pirek - Burmistrz Brzegu Dolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminne jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez komisje i zmianie czasu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" o naborze otwartym na stanowiska pracownicze: 1) animatora d/s przygotowywania projektów, 2) specjalisty d/s kadrowych i rozliczeniowych, 3) specjalisty d/s promocji, informacji i rozwoju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o realizacji projektu pn.: „Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn.:"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry - utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2015 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata prolongacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 6 lutego 2019r. o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.„Budowa przyłącza gazu do sieci przesyłowej operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na odcinku od stacji redukcyjnej I-stopnia do rejonu Elektrociepłowni na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, w związku z realizacją projektu pt: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,w ramach Poddziałania 7.1.1, poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent Rodziny – umowa zlecenie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Urazkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
System Informacji Przestrzennej Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta zadania publicznego - Turystyka i Krajoznawstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Grodzanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Godzięcinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Pogalewie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Wałach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 - radnego Kamila Kasiny z dnia 4 marca 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Materiały do VI Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 21 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi inżyniera kontraktu projektu "Rozwój e-usług dla Gminy Brzeg Dolny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z bazy konkurencyjności"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi inżyniera kontraktu projektu "Rozwój e-usług dla Gminy Brzeg Dolny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGROMADZENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia dla wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyborach do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 21 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna