Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz wnioskodawcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Fryderyka Chopina w Brzegu Dolnym - Etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Fryderyka Chopina w Brzegu Dolnym - Etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Godzięcinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Burmistzra Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa instalacji pilotażowej dedykowanej do otrzymywania nisko i/lub średniocząsteczkowych surfaktanów polimerowych w spółce PCC Exol SA w Brzegu Dolnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37 XXXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"XXXVIII/202/18 w sprawie przyjęcia \"Wieloletniego programugospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg Dolny na lata 2018 -2022\"" na "XXXVIII/202/18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programugospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg Dolny na lata 2018 -2022""
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII/202/18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniegoprogramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg Dolny na lata2018 - 2022""
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXXVIII/202/18 w sprawie przyjęcia\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Wieloletniego programugospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg Dolny na lata 2018 -2022\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"XXXVIII/202/18 w sprawie przyjęcia \\\\\\\"Wieloletniego programugospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg Dolny na lata 2018 -2022\\\\\\\"" na "XXXVIII/202/18 w sprawie przyjęcia \"Wieloletniegoprogramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg Dolny na lata2018 - 2022\""
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXVIII/199/18 w sprawie utworzenia gminnejjednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Brzegu Dolnym inadania mu statutu"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna