Rejestr zmian w biuletynie

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Materiały do VIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 23 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawe komputera dla UM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w dniu 23 maja 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 5 - radnego Kamila Kasiny z dnia 15 kwietnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 4 - radnego Kamila Kasiny z dnia 15 kwietnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniu ogłoszonym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na renowację zabytków sakralnych 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Legislacyjnej w dniu 20 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Zespół Szkolno-Przedszolny Nr 1 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa w Pogalewie W. za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa Nr 5 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa Nr 1 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Przedszkole Samorządowe Nr 3 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Przedszkole Samorządowe Nr 2 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe 2018 r. Przedszkole Samorządowe Nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Klub Dziecięcy 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wojtan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wojtan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Anna Gawarecka-Siewruk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cholajda-Miłkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Chłód
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Gawarecka-Siewruk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Chłód
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Barylak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Barylak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Pilarska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Kompleks Hotelowo – Sportowy „Rokita”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ceny i opłaty obowiązujące od 01 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Pilarska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Łuczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Łuczak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Janusz Malik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Janusz Malik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z dnia 6 maja 2019 r. wsprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z dnia 6 maja 2019 r. wsprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowychkomisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonychna dzień 26 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Fryga
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Fryga
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Chodorski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Jan Chodorski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Pomoc wrenowacji zabytków sakralnych na terenie gminy Brzeg Dolny" i,,Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminyBrzeg Dolny w 2019 r.""
Dotyczy dokumentu:
Beata Sokolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Beata Sokolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Tłuczek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Tłuczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Chrąchol
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 08 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m .kw. powierzchni użytkowejlokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieBrzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Anna Chrąchol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Chłód
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Urszula Chłód
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Aleksandrowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Aleksandrowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cieśla
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cieśla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Ilnicka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Renata Ilnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2019 z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2019 z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnejinstytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w BrzeguDolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnejinstytucji kultury - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu iUrzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym"

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna