Rejestr zmian w biuletynie

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Legislacyjnej w dniu 20 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Zespół Szkolno-Przedszolny Nr 1 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa w Pogalewie W. za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa Nr 5 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa Nr 1 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Przedszkole Samorządowe Nr 3 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Przedszkole Samorządowe Nr 2 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe 2018 r. Przedszkole Samorządowe Nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Klub Dziecięcy 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wojtan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wojtan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Anna Gawarecka-Siewruk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cholajda-Miłkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Chłód
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Gawarecka-Siewruk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Chłód
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Barylak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Barylak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Pilarska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Kompleks Hotelowo – Sportowy „Rokita”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ceny i opłaty obowiązujące od 01 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Pilarska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Łuczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Łuczak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Janusz Malik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Janusz Malik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z dnia 6 maja 2019 r. wsprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z dnia 6 maja 2019 r. wsprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowychkomisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonychna dzień 26 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Fryga
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Fryga
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Chodorski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Jan Chodorski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Pomoc wrenowacji zabytków sakralnych na terenie gminy Brzeg Dolny" i,,Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminyBrzeg Dolny w 2019 r.""
Dotyczy dokumentu:
Beata Sokolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Beata Sokolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Tłuczek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Tłuczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Chrąchol
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 08 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m .kw. powierzchni użytkowejlokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieBrzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Anna Chrąchol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Chłód
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Urszula Chłód
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Aleksandrowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Aleksandrowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cieśla
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cieśla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Ilnicka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Renata Ilnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2019 z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2019 z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnejinstytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w BrzeguDolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnejinstytucji kultury - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu iUrzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym"

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr VII/53/19w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w PogalewieWielkim"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr VII/54/19w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/54/19 w sprawiezmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/54/19 w sprawiezmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/54/19 w sprawiezmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr VII/55/19w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku wsprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnychprowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/51/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/51/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/51/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/51/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/51/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr VII/52/19w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/52/19 w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe JST za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 15 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie dwóch tablic pamiątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa"
Dotyczy dokumentu:
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie udziału o debacie"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Pogalewie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp(zbiorcze zestawienie ofert)"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna