Rejestr zmian w biuletynie

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - nadzór archeologiczny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - kompleksowy nadzór inwestorski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu 15 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_nr_5_do_ogloszenia(zal_1_do_umowy).xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_nr_5_do_ogloszenia(zal_1_do_umowy).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zalacznik_nr_5_do_ogloszenia(zal_1_do_umowy).xlsx
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zalacznik_nr_5_do_ogloszenia(zal_1_do_umowy).pdf
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 - radnego Kamila Kasiny z dnia 4 marca 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 2 - radnego Kamila Kasiny z dnia 1 kwietnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 3 - radnego Kamila Kasiny z dnia 1 kwietnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert "Wsparcie renowacji zabytków sakralnych na terenie Gminy Brzeg Dolny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 2 - radnego Kamila Kasiny z dnia 1 kwietnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Odrodzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wspierania mikroprzedsiębiorców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pysząca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ z dnia 03.04.2019"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referenta w Referacie Podatków Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki konkursu 01-2019"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referenta w Referacie Podatków Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora LiceumOgólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.42.2019 z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora LiceumOgólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2019 z dnia 15 marca 2019 rw sprawie powołania komisji konkursowej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2019 z dnia 14 marca 2019 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowapływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych z budową budynkuzaplecza, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturątechniczną i towarzyszącą"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.38.2019 z dnia 14 marca 2019 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2019 z dnia 13 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 21 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Leśnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 21 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki naboru"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna