Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasadudzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaruzajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze orazokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela."
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasadudzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaruzajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze orazokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasadudzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaruzajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze orazokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela."
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawieupoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w BrzeguDolnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzjiadministracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasadudzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaruzajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze orazokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie upoważnienia KierownikaGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym do prowadzeniapostępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zzakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dlauczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasadudzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaruzajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze orazokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela."
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania irozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęćnauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określeniatygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela. "
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawieokreślenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocyzdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ichprzyznawania."
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały w sprawieokreślenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocyzdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ichprzyznawania."
Dotyczy dokumentu:
Materiały do IX Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 18 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały wsprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocyzdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ichprzyznawania."
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna