Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Godzięcnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym przy al. Pracownczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębieBrzeg Dolny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w składgminnego zasobu nieruchomości położonej w Pogalewie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonaniedokumentacji projektowej oraz prowadzenie audytu autorskiego nadopracowaną dokumentacją dla zadania ,,Rozbudowa budynku pływalniAquasport o baseny zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną wBrzegu Dolnym" "

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna