Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.51.2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniemNr 0050.37.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonaniedokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nadopracowaną dokumnetacją dla zadania ,,Rozbudowa budynku pływalniAquasport o baseny zwenętrzne wraz z infrastrukturą techniczną wBrzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.42.2018 z dnia 17 maja 2018 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2018 z dnia 21 maja 2018 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.25.2018 z dnia 23 marca 2018 r. wsprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2018 z dnia 9 maja 2018 r. wsprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.41.2018 z dnia 9 maja 2018 r. wsprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.39.2018 z dnia 9 maja 2018 r. wsprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofertna realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynkuletniego dla dzieci i młodzieży w roku 2018 z terenu gminy BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.38.2018 z dnia 30 kwietnia2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 19 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym – ścieżki pieszo-jezdne od banku przy ul. 1 Maja do rozwidlenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w ramach projektu pn.: „Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu”
Treść zmiany:
Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna