Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Legislacyjnej w dniu 24 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ z dnia 19.06.2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z dnia zatwierdzeniakonkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. MariiSkłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2019 z dnia 24 maja 2019 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w składgminnego zasobu nieruchomości położonej w Pogalewie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z dnia 30 maja 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019 "
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie przejęcia na własność gminy Brzeg Dolny pojazdu"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie przejęcia na własność gminy Brzeg Dolny pojazdu"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości połozonej w obrębiePogalewo Wielkie"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieGrodzanów"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie odwołania Katarzyny Barylak z funkcji Dyrektora SzkołyPodstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie odwołania Renaty Ilnickiej z funkcji Dyrektora PrzedszkolaSamorządowego nr 2 w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZespołuSzkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie przejęcia na własność gminy Brzeg Dolny pojazdu "
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wkład własny doprojektu modernizacji bazy sportowej poprzez postawienie parabolicznejścianki treningowej do tenisa ziemnego"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 13 maja 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu nastanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo nr 2 "

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny (nowe postępowanie)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu 25 czerwca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Pogalewie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Cichej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna