Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Al. Jerozolimskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Korczaka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na "Demontaż, transport i utylizację pokryć azbestowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011-2032" – VIII etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. J. Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Odrodzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Al. Jerozolimskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_niska_emisja_piece_dotacja"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzas_niska_emisja_piece_dotacja"

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Fryderyka Chopina w Brzegu Dolnym - Etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2018 z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2018 z dnia 23 marca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości "

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2018 z dnia 12 marca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2018 z dnia 05 marca 2018 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2018 z dnia 06 marca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki iKrajoznawstwa w 2018 r. dla mieszkańców gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2018 z dnia 07 marca 2018 r.w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 22.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_4_zmiany_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_zmiana_budżetu_2018"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie_zmiana_budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_1_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_2_zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_3_zmiana_WPF"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna