Rejestr zmian w biuletynie

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek z-ca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek z-ca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek z-ca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek z-ca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek z-ca Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Pirek - Burmistrz Brzegu Dolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Pirek - Burmistrz Brzegu Dolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminne jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez komisje i zmianie czasu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" o naborze otwartym na stanowiska pracownicze: 1) animatora d/s przygotowywania projektów, 2) specjalisty d/s kadrowych i rozliczeniowych, 3) specjalisty d/s promocji, informacji i rozwoju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o realizacji projektu pn.: „Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn.:"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry - utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2016 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych i osiągnięte poziomy recyklingu za 2015 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata prolongacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 6 lutego 2019r. o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.„Budowa przyłącza gazu do sieci przesyłowej operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na odcinku od stacji redukcyjnej I-stopnia do rejonu Elektrociepłowni na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, w związku z realizacją projektu pt: „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,w ramach Poddziałania 7.1.1, poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent Rodziny – umowa zlecenie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Urazkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
System Informacji Przestrzennej Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta zadania publicznego - Turystyka i Krajoznawstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Grodzanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Godzięcinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Pogalewie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Wałach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 - radnego Kamila Kasiny z dnia 4 marca 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Materiały do VI Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 21 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi inżyniera kontraktu projektu "Rozwój e-usług dla Gminy Brzeg Dolny"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z bazy konkurencyjności"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi inżyniera kontraktu projektu "Rozwój e-usług dla Gminy Brzeg Dolny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGROMADZENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia dla wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyborach do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 21 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Urazkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym przy ul. Topolowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referenta w Referacie Podatków Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie tablic promocyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna