Rejestr zmian w biuletynie

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Materiały do VIII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 23 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawe komputera dla UM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w dniu 23 maja 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 5 - radnego Kamila Kasiny z dnia 15 kwietnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 4 - radnego Kamila Kasiny z dnia 15 kwietnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa energii elektrycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniu ogłoszonym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na renowację zabytków sakralnych 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Legislacyjnej w dniu 20 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Zespół Szkolno-Przedszolny Nr 1 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa w Pogalewie W. za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa Nr 5 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Szkoła Podstawowa Nr 1 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Przedszkole Samorządowe Nr 3 za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Przedszkole Samorządowe Nr 2 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe 2018 r. Przedszkole Samorządowe Nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Klub Dziecięcy 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wojtan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wojtan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Artur Michałek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Anna Gawarecka-Siewruk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cholajda-Miłkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Chłód
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Gawarecka-Siewruk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Chłód
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Barylak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Barylak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Pilarska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Kompleks Hotelowo – Sportowy „Rokita”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ceny i opłaty obowiązujące od 01 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Pilarska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Łuczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Łuczak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Janusz Malik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Janusz Malik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2019 z dnia 6 maja 2019 r. wsprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2019 z dnia 6 maja 2019 r. wsprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowychkomisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonychna dzień 26 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Fryga
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Fryga
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Chodorski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Jan Chodorski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.59.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Pomoc wrenowacji zabytków sakralnych na terenie gminy Brzeg Dolny" i,,Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminyBrzeg Dolny w 2019 r.""
Dotyczy dokumentu:
Beata Sokolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Beata Sokolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Tłuczek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Tłuczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Chrąchol
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2019 z dnia 08 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m .kw. powierzchni użytkowejlokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.51.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieBrzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Anna Chrąchol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Chłód
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Urszula Chłód
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Aleksandrowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Aleksandrowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cieśla
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Cieśla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Ilnicka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Renata Ilnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.44.2019 z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.43.2019 z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnejinstytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w BrzeguDolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2019 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok gminnejinstytucji kultury - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu iUrzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna