Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.96.2019 z dnia 08 lipca 2019 rw sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmainy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TEREN MIASTA BRZEG DOLNY"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TERENY WIEJSKIE"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik TERENY WIEJSKIE
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie 1 lipca-30 września 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik TEREN MIASTA
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 lipca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2019

Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do uchwały NrV/32/19 w/s zmiany planu dot. miasta"
Dotyczy dokumentu:
V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu DolnymNr V/32/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Brzeg Dolny" na "Uchwała Rady Miejskiej w BrzeguDolnym Nr V/32/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Brzeg Dolny - rozstrzygnięcie nadzorcze"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna