Rejestr zmian w biuletynie

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu 25 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry (ul. Podwale w Brzegu Dolnym) w "Krainie Łęgów Odrzańskich"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp"

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na terenie których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTRACJA FIRMY PRZEZ TELEFON
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez USC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez USC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów komunalnych rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów komunalnych rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Żerkówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Żerków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stary Dwór
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radecz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pysząca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pogalewo Wielkie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pogalewo Małe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntu stanowiącego mienie komunalne, położonego w mieście Brzeg Dolny z przeznaczeniem na usytuowanie kiosku, pawilonu handlowego, punktu usługowego itp.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ z dnia 14.02.2019"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa gruntów komunalnych rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Naborów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie numeru porządkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia stwierdzające posiadanie lub brak gospodarstwa rolnego, dochodowość lub wielkość gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia stwierdzające posiadanie lub brak gospodarstwa rolnego, dochodowość lub wielkość gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń, potwierdzających fakt istnienia gospodarstwa rolnego, niezbędnych do wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Jodłowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek Energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
wniosek o mieszkanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Grodzanów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Godzięcin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia stwierdzające posiadanie lub brak gospodarstwa rolnego, dochodowość lub wielkość gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Bukowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nt. możliwości dopisania do spisuwyborców"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja nt. możliwości dopisania się dospisu wyborców
Dotyczy dokumentu:
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja nt. możliwości dopisania się do spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie opinii o zgodności podziału z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu dancyh osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu lub wymeldowaniu)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna