Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Klub Dziecięcy 2018 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klub Dziecięcy Bilans 2018 r"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Klub Dziecięcy 2018 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klub Dziecięcy RZiS 2018 r"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Klub Dziecięcy 2018 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klub Dziecięcy ZZwF 2018 r"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Finansowe Klub Dziecięcy 2018 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klub Dziecięcy Informacja Dodatkowa 2018 r"

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Legislacyjnej w dniu 24 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ z dnia 19.06.2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.82.2019 z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2019 z dnia zatwierdzeniakonkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. MariiSkłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2019 z dnia 24 maja 2019 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.78.2019 z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w składgminnego zasobu nieruchomości położonej w Pogalewie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z dnia 30 maja 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019 "
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie przejęcia na własność gminy Brzeg Dolny pojazdu"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie przejęcia na własność gminy Brzeg Dolny pojazdu"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości połozonej w obrębiePogalewo Wielkie"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieGrodzanów"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie odwołania Katarzyny Barylak z funkcji Dyrektora SzkołyPodstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie odwołania Renaty Ilnickiej z funkcji Dyrektora PrzedszkolaSamorządowego nr 2 w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2019 z dnia 23 maja 2019 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora ZespołuSzkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.50.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie przejęcia na własność gminy Brzeg Dolny pojazdu "
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2019 z dnia 14 maja 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2019 z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wkład własny doprojektu modernizacji bazy sportowej poprzez postawienie parabolicznejścianki treningowej do tenisa ziemnego"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 13 maja 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu nastanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo nr 2 "

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg Dolny (nowe postępowanie)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu 25 czerwca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Pogalewie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Cichej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna