Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego naświadczeniu usługi przewozu uczniów do szkół podstawowych igimnazjów"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargwej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego naświadczeniu usługi przewozu uczniów do szkół podstawowych igimnazjów
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.49.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.w sprawie powołania Komisji Przetargwej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego naświadczeniu usługi przewozu uczniów do szkół podstawowych igimnazjów"

13.07.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w składzasobu gminnego połozonej w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieliubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego "

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna