Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Porządku i Bezpieczeństwa na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Porządku i Bezpieczeństwa za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "plan pracy 2017" na "plan pracy 2018"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeg Dolny”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie"

29.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Nowy konkurs na dotacje unijne w DIP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Kompleks Hotelowo – Sportowy „Rokita”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ceny i opłaty obowiązujące od 01 stycznia 2018roku"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.90.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresuupowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.91.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresuprzeciwdziałania narkomanii w 2018 r. oraz określenia regulaminu pracykomisji"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresupomocy społecznej w 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielaubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.95.2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia użytkowego-garażubez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.97.2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu przeciwdziałanie bezdomności na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu przeciwdziałanie narkomanii na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna