Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Miejkiej Komisji Wyborczej - losowanie numerów list
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyposażenie sali sesyjnej w urządzenia do transmisji obrazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyposażenie sali sesyjnej w urządzenia do projekcji obrazu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie_ofertowe projektor.docx
Dotyczy dokumentu:
Wyposażenie sali sesyjnej w urządzenia do projekcji obrazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie_ofertowe projektor.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wyposażenie sali sesyjnej w urządzenia do projekcji obrazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta zadania publicznego "Organizacja uroczystości związanej z Jubileuszem 45 -lecia Związku -Oddziału Rejonowego w Brzegu Dolnym "
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta zadania publicznego "Organizacja uroczystości związnych z Jubileuszem 10 -lecia powstania Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Kł"Daniel" Wołów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDANIE KSIĄZKI NA JUBILEUSZ 30-LECIA ERYGOWANIA PARAFII W BRZEGU DOLNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. głosowania korespondencyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego dot. losowania składów obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62a.2018 z dnia 22 czerwca 2018r w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 0050.2.2013 z dnia 13 marca 2013 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75a.2018 z dnia 28 sierpnia2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego"

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Kompleks Hotelowo – Sportowy „Rokita”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ceny i opłaty obowiązujące od 01 lipca 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.85.2018 z dnia 05 września2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługiobwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiącychjednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów,prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.79.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie wprowadzenia zamian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.80.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.81.2018 z dnia 03 września2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządu (polityki)rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez Urząd Miejski wBrzegu Dolnym "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.82.2018 z dnia 03 września2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.83.2018 z dnia 04 września2018 r. w sprawie zmiany statutu lokalu socjalnego"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.84.2018 z dnia 04 września2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowejgminy na lata 2018 -2025"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.70.2018 z dnia 07 sierpnia 2018r w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Brzegu Dolnego Nr0152/132/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Zasad(polityki) rachunkowości dla budżetu i Urzędu Miejskiego w BrzeguDolnym"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.71.2018 z dnia 08 sierpnia 2018r w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.72.2018 z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowegonr 2 w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 wBrzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z dnia 17 sierpnia 2018r w sprawie powołania komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 10 lipca 2018 rw sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.65.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wkładwłasny do projektu współfinansowanego ze środków budżetuWojewództwa Dolnośląskiego z programu Poprawa bazy sportowej -oświetlenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Brzegu Dolnym w2018 r."
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.66.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.67.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.68.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Fryga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zofia Kupczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - odwołanie ze stanowiska"
Dotyczy dokumentu:
Zofia Kupczak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Renata Ilnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dagmara Głuszczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dagmara Głuszczyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - odwołanie ze stanowiska"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61a.2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Brzegu Dolnego Nr0050.40.2011 z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia listyrodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przezpunkt kancelaryjny w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 22 czerwca2018 r. w sprawie zaminy Zarządzenia Nr 0050.2.2013 z dnia 13 marca2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Kwiatowej w Brzegu Dolnym wraz z budową kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych przy al. Pracowniczej pod budowę garaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do XLV Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 26 września 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna