Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębieBrzeg Dolny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w składgminnego zasobu nieruchomości położonej w Pogalewie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonaniedokumentacji projektowej oraz prowadzenie audytu autorskiego nadopracowaną dokumentacją dla zadania ,,Rozbudowa budynku pływalniAquasport o baseny zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną wBrzegu Dolnym" "

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, dla zadania pn. „Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYMIANA PIECÓW - Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę pieców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYMIANA PIECÓW - Regulamin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna