Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

26.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany Zamówień Publicznych do katalogu PRZETARGI I OGŁOSZENIA w menu przedmiotowym

24.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Podstawowa Kwota Dotacji do katalogu PRZETARGI I OGŁOSZENIA w menu przedmiotowym

29.12.2016

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zakończone z katalogu Ogłoszenie o pracę w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekt "Uwierz w siebie" do katalogu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zakończone konkursy do katalogu Ogłoszenie o pracę w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zakończone konkursy w menu podmiotowym (nowa nazwa Zakończone)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna