Rejestr zmian w biuletynie

11.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji z Komisją Oświaty w dniu 19 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty z Komisją Sportu i Rekreacji w dniu 19 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Radecz"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Wały"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Żerków"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Żerkówek"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2019 r. w sprawie nabycianieruchomości położonych w obrębie Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Radecz
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.22.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Pysząca"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.23.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Radecz"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Stary Dwór"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Bukowice"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Godzięcin"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Grodzanów"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Jodłowice"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Naborów"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Pogalewo Małe"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.21.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na terenie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Pogalewo Wielkie"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na ternie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Bukowice
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z dnia 7 lutego 2019 r.w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie BrzegDolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysa i radysołeckiej na ternie gminy Brzeg Dolny w sołectwie Bukowice"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 18 lutego 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

07.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO wpf"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy Brzeg Dolny na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy Brzeg Dolny na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Finansowym i Budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia SIWZ z dnia 7.02.2019"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy Brzeg Dolny na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 7 lutego 2019- wspólnie z Komisją Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna