Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Zagórska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Narolska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Rolnictwa i Zasobów Gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki konkursu 02-2018"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Rolnictwa i Zasobów Gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - obowiązujących w latach 2016-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TEREN MIASTA"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TERENY WIEJSKIE"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik miasto
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wioski
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.112.2018 z dnia 11 grudnia2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresuprzeciwdziałania narkomanii w 2019 r. oraz określenia regulaminu pracykomisji
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.115.2018 z dnia 11 grudnia2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.116.2018 z dnia 18 grudnia2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowapływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych z budową budynkuzaplecza, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturątechniczną i towarzyszącą
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.117.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wjednostkach obsługiwanych przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa w dniu 14 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.119.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowegonauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach iprzedszkolach prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.118.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości preznaczonych do zbycia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna