Rejestr zmian w biuletynie

08.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta zadania publicznego - Pegazik 3 2019 Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 14 - radnych Piotra Kozdrowickiego oraz Marii Czykiel z dnia 1 sierpnia 2019 roku wraz z odpowiedzią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH i WYKREŚLONYCH Z REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BRZEG DOLNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH i WYKREŚLONYCH Z REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BRZEG DOLNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz firm wpisanych i wykreślonych z RDR"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH i WYKREŚLONYCH Z REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BRZEG DOLNY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz firm
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Legislacyjnej w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatęzryczałtowanego dodatku energetycznego"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do projektu uchwały w sprawie wzoruwniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wzoruwniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalumieszkalnego położonego w Pogalewie Małym"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawiesprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Małym"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku wsprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku wsprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasadtworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocjiobywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimmuszą odpowiadać składane projekty"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmianyuchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/62/19 z dnia 18 czerwca2019 roku w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywyuchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnychwymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie skargi na działalnośćBurmistrza Brzegu Dolnego"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie skargina działalność Burmistrza Brzegu Dolnego"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie X Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do X Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie X Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna