Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu lub wymeldowaniu)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - przetwarzanie danychosobowych"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu lub wymeldowaniu)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w dniu 5 sierpnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna