Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2017 z dnia 30 marca 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębieBrzeg Dolny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.31.2017 z dnia 06 kwietnia 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz wnioskodawcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Fryderyka Chopina w Brzegu Dolnym - Etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulicy Fryderyka Chopina w Brzegu Dolnym - Etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Godzięcinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Burmistzra Brzegu Dolnego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa instalacji pilotażowej dedykowanej do otrzymywania nisko i/lub średniocząsteczkowych surfaktanów polimerowych w spółce PCC Exol SA w Brzegu Dolnym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna