Rejestr zmian w biuletynie

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
IV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 21 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Porządku i Bezpieczeństwa na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.04.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządku Domowego w mieszkaniowymzasobie Gminy Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.08.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.05.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym doprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez gminę Brzeg Dolny "

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Opublikowano ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pomocnicze przedmiary"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 9 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 8 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 6 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 7 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 5 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 3 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 4 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 1 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 2 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokumentacja projektowa cz. 1 (załącznik nr 7 doSIWZ)
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert - Turystyka i krajoznawstwo w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 1 (załącznik nr 7 doSIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Kwiatowej w Brzegu Dolnym wraz z budową kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Przeniesiono do archiwum postępowań
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Przeniesiono do archiwum postępowań
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej, z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek pieszo-jezdnych (al. Malinowa, al. Orla) wraz z budową oświetlenia drogi do gruntów rolnych w al. Słowiczej i al. Malinowej w Brzegu Dolnym oraz z organizacją ruchu na Al. Jerozolimskich
Treść zmiany:
Przeniesiono do archiwum postępowań

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna