Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedażnieruchomości lokalowej"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2018 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.2013 z dnia 13 marca 2013 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Brzegu Dolnym"

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2018 z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2018 z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieBrzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. J. Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. J. M. Ossolińskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna