Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Godzięcnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Brzegu Dolnym przy al. Pracownczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębieBrzeg Dolny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w składgminnego zasobu nieruchomości położonej w Pogalewie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonaniedokumentacji projektowej oraz prowadzenie audytu autorskiego nadopracowaną dokumentacją dla zadania ,,Rozbudowa budynku pływalniAquasport o baseny zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną wBrzegu Dolnym" "

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna