Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102714D - ulicy Słonecznej w Brzegu Dolnym – Etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Remont dachu Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.50.2017 z dnia 14 lipca 2017 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2017 z dnia 24 lipca 2017 r.w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości wchodzącej w składgminnego zasobu nieruchomości położonej w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.54.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.55.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.56.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.57.2017 z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowegonr 3 w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.58.2017 z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieBrzeg Dolny "
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych wwyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.61.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.62.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0152/132/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu iUrzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.63.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.64.2017 z dnia 11 września2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.37.2011 z dnia 31 marca2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do sprawprzeciwdziałania przemocy w rodzinie"
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2017 z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przezjednostki organizacyjne podległe gminie Brzeg Dolny"

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont dachu Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31 XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod budowę garaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna