Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta na wsparcie i upowszechnianie sportów walki w Gminie Brzeg Dolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_4_zespół"
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV/229/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiejw Brzegu Dolnym Nr II/15/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawieokreślenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonymrachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia orazsposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonychna wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywaniazmian w tym planie oraz ich zatwierdzania"
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV/230/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/16z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługidla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV/231/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiejw Brzegu Dolnym Nr XXXIII/241/13 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawieokreślenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminęprzedszkoli"
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XLIV/232/18 w sprawie ustalenia cen i opłat zausługi w zakresie regularnego przewozu osób w gminnych przewozachpasażerskich na obszarze Gminy Brzeg Dolny."
Dotyczy dokumentu:
XLIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie dot. zwołania pierwszych posiedzeń TKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 41 XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 43 XLIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 42 XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Prace budowlane na obiekcie zabytkowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za I półrocze 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dyżurów urzędnika wyborczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju opałowego lekkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna