Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawe laptopów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawiewspółpracy z OPP"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Projekt uchwały w sprawie przyjęcia \\\"Programu współpracy GminyBrzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego w 2019 roku\\\"" na "Projektuchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego w 2019 roku""
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie dietradnych"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programuwspółpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019roku""
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Materiały do II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o terminie II Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w dniu 5 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Paweł Pirek - Burmistrz Brzegu Dolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna