Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2018 z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości bez przetargu"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2018 z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie kwalifikacji na lokale socjalne"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.13.2018 z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębieBrzeg Dolny"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. J. Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. J. M. Ossolińskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.8.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2018 z dnia 01 lutego 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o realizcji projektu pn.: „Wszechstronna edukacja – klucz sukcesu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu Dolnego rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa układu solankowego na instalacji do produkcji chloru PCC Rokita SA „
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna