Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Kwiatowej w Brzegu Dolnym wraz z budową kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Słonecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.96.2018 z dnia 5 października2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.85.2018 z dnia 5 września2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługiobwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiącychjednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów iprezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku"

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek pieszo-jezdnych (al. Malinowa, al. Orla) wraz z budową oświetlenia drogi do gruntów rolnych w al. Słowiczej i al. Malinowej w Brzegu Dolnym oraz z organizacją ruchu na Al. Jerozolimskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05. Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa oleju opałowego lekkiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty (wyniku licytacji)"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.91.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.90.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018"

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych wobrębie Brzeg dolny
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych wobrębie Brzeg Dolny "
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.87.2018 z dnia 20 września2018 r. w sprawie kwalifikacji na lokal socjalny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.88.2018 z dnia 25 września2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.89.2018 z dnia 25 września2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości położonych wobrębie Brzeg dolny"
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.94.2018 z dnia 28 września2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna