Katarzyna Zagórska

Stanowisko
Kierownik Referatu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Kontaktu z Klientami, Kierownik Biura Rady Miejskiej
Miejsce pracy
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
Telefon
(071) 319-50-76
Fax
(071) 319-56-83
E-mail:
brm@brzegdolny.pl