Agnieszka Buraczyńska

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Biuro Rady Miejskiej
Telefon
71 3195117 wew.254