Celina Tarnawska

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Rolnictwa i Zasobów Gminnych
Telefon
(071) 319-58-23
Fax
(071) 319-56-83
E-mail:
geodezja@brzegdolny.pl