Celina Tarnawska

Stanowisko
Kierownik Referatu
Miejsce pracy
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Telefon
71 3195117 wew.239
Fax
(071) 319-56-83
E-mail:
geodezja@brzegdolny.pl