Daniel Luchowski

Stanowisko
Główny Specjalista
Miejsce pracy
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Telefon
(071) 319-51-17 wew. 210
Fax
(071) 319-56-83
E-mail:
d.luchowski@brzegdolny.pl