Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2018 11:00 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Zakup odkurzacza wodnego dla OSP Brzeg Dolny"
11.09.2018 13:07 Uproszczona oferta na wsparcie i upowszechnianie sportów walki w Gminie Brzeg Dolny
07.09.2018 11:03 Prace budowlane na obiekcie zabytkowym
05.07.2018 10:48 S P R A W O Z D A N I E ZE WSPÓŁPRACY GMINY BRZEG DOLNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU
26.02.2018 14:59 Informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Organizacji Pozarządowych w Brzegu Dolnym
19.12.2017 07:59 Do Organizacje Pozarządowych w Gminie Brzeg Dolny. Informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w 2018 roku
21.11.2017 09:08 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Mikołaj na sportowo"
21.11.2017 09:03 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego"Dolnobrzeski Mobilny Punkt Doradczy dla Ngo"
17.11.2017 10:14 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"
12.10.2017 13:33 O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy Brzeg Dolny z dnia 12 pażdziernika 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

1 2 3 4 5 6 następna